Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

ֆանկոյլեր

07.16 Ֆանկոյլեր ալիքային, 4-խողովակով

Ալիքային 4-խողովակով MDV ֆանկոյլերը արտադրվել են եվրոպական չափանիշներին համապատասխան եւ եվրոպական շուկայի համար: Համապատասխանում են առավել խիստ որակի ստանդարտներին: Արտադրվում են բազմակողմանի որակի հսկողություն անցած բաղադրիչներից: Բարձրորակ նյութերի եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործումը ապահովում է ագրեգատի աղմուկի ցածր մակարդակը: Անվտանգության պահանջների լիարժեք համապատասխանում:

07.16 Ֆանկոյլեր ալիքային, 4-խողովակով

Ալիքային 4-խողովակով MDV ֆանկոյլերը արտադրվել են եվրոպական չափանիշներին համապատասխան եւ եվրոպական շուկայի համար: Համապատասխանում են առավել խիստ որակի ստանդարտներին: Արտադրվում են բազմակողմանի որակի հսկողություն անցած բաղադրիչներից: Բարձրորակ նյութերի եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործումը ապահովում է ագրեգատի աղմուկի ցածր մակարդակը: Անվտանգության պահանջների լիարժեք համապատասխանում:

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman