Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

ֆանկոյլեր

07.17 Ֆանկոյլեր ալիքային, եռաշարք, բարձր հզորության եւ ճնշման

Ալիքային եռաշարք բարձր ճնշման ջերմափոխանակիչով MDV ֆանկոյլերի սերիան նախագծված է կիրառվող ստատիկ ճնշման երկու տարբերակով 70 եւ 100 Պա: Բարձր ճնշման ալիքային ֆանկոյլերը նախատեսված են կախովի առաստաղի ետեւում կամ շահագործման սենյակում թաքցված հորիզոնական տեղադրման համար: Ագրեգատը ներառում է կորպուս ցինկապատ պողպատից, օդասառուցիչի բարձր արդյունավետության ջերմափոխանակիչ, կենտրոնախույս հովհարիչ, կոնդենսատ հավաքելու ընդկալ, կառավարման թերմոստատի միացման համար կլեմային կաղապար: Մեծածավալ ցինկապատ պողպատից դրենաժային ընդկալը հագեցած է ջերմամեկուսացումով, որը խոչընդոտում է քրտնակալմանը եւ կոռոզիային:

07.17 Ֆանկոյլեր ալիքային, եռաշարք, բարձր հզորության եւ ճնշման

Ալիքային եռաշարք բարձր ճնշման ջերմափոխանակիչով MDV ֆանկոյլերի սերիան նախագծված է կիրառվող ստատիկ ճնշման երկու տարբերակով 70 եւ 100 Պա: Բարձր ճնշման ալիքային ֆանկոյլերը նախատեսված են կախովի առաստաղի ետեւում կամ շահագործման սենյակում թաքցված հորիզոնական տեղադրման համար: Ագրեգատը ներառում է կորպուս ցինկապատ պողպատից, օդասառուցիչի բարձր արդյունավետության ջերմափոխանակիչ, կենտրոնախույս հովհարիչ, կոնդենսատ հավաքելու ընդկալ, կառավարման թերմոստատի միացման համար կլեմային կաղապար: Մեծածավալ ցինկապատ պողպատից դրենաժային ընդկալը հագեցած է ջերմամեկուսացումով, որը խոչընդոտում է քրտնակալմանը եւ կոռոզիային:

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman