Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Օդափոխիչներ ագրեսիվ միջավայրի համար

06.01 Օդափոխիչներ ագրեսիվ միջավայրի համար EPND

Ագրեսիվ միջավայրի համար EPND օդափոխիչները նախատեսված են հեռացնելու աղտոտված կամ ագրեսիվ գազեր պարունակող օդը: Օգտագործվում են որպես արտանետման օդափոխիչներ արտադրական տարածքներում, բժշկական եւ տեխնոլոգիական լաբորատորիաներում, ինչպես նաեւ սննդի եւ քիմիական արդյունաբերության մեջ:

06.01 Օդափոխիչներ ագրեսիվ միջավայրի համար EPND

Ագրեսիվ միջավայրի համար EPND օդափոխիչները նախատեսված են հեռացնելու աղտոտված կամ ագրեսիվ գազեր պարունակող օդը: Օգտագործվում են որպես արտանետման օդափոխիչներ արտադրական տարածքներում, բժշկական եւ տեխնոլոգիական լաբորատորիաներում, ինչպես նաեւ սննդի եւ քիմիական արդյունաբերության մեջ:

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Երևան, Նար-Դոս 36/4

+37411700023

ellgaman@mail.ru

Ellgaman